logo3
logo2
logo1

"Ufajmy znawcom, nie ufajmy wyznawcom"
Tadeusz Kotarbiński

Reforma Unii Europejskiej jest potrzebna!

KONFERENCJA „RES HUMANA” (W. Cimoszewicz, M. Belka, L. Miller, J. Barcz, J. Truszczyński, R. Mieńkowska-Norkiene) | 28 stycznia 2024
Fot. archiwum "Res Humana"

Przyjęcie przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie niezbędnych refom instytucjonalnych UE (22 listopada 2023 r.) wywołało w Polsce gwałtowną dyskusję. Niestety, ma ona charakter powierzchowny, jest skrajnie upolityczniona, padają w niej argumenty niemające pokrycia w rzeczywistym tekście przyjętej rezolucji i niezgodne z intencjami Parlamentu.

Na zlecenie posła Włodzimierza CIMOSZEWICZA i zamówienie Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, redakcja „Res Humana” przygotowała i przeprowadziła 19 grudnia 2023 r. konferencję poświęconą zaprezentowaniu rzeczowych wyjaśnień i przedstawieniu argumentów na rzecz postulowanych przez Parlament zmian. Wzięło w niej udział trzech lewicowych ekspremierów oraz uznani eksperci zajmujący się różnymi aspektami integracji.

Wszyscy zgodzili się, że Unia – aby sprostać wyzwaniom współczesnego świata, w którym kolejne państwa aspirują do odgrywania globalnej roli, a postęp technologiczny na nowo definiuje rzeczywistość – nie tyle powinna dostosować swoje modus operandi, ile właściwie nie może tego nie zrobić. Tym bardziej, że rozbudziliśmy oczekiwania licznej grupy krajów na w miarę szybkie członkostwo. Te zmiany jednak będą korzystne także dla Rzeczypospolitej i jej obywateli. W najmniejszym stopniu nie niosą z sobą ryzyka anihilacji państwa polskiego i przekształcenia Polski w obszar zamieszkiwany przez Polaków, zarządzany z zewnątrz, czym straszy Jarosław Kaczyński.

Wniosek Parlamentu został – zgodnie z przewidzianą Traktatem procedurą –  skierowany do Rady UE, złożonej z ministrów wszystkich państw członkowskich, a potem przekazany przez nią Radzie Europejskiej (o dziwo, nowy polski rząd złożył zastrzeżenie wobec tego kroku). To premierzy i prezydenci podejmą ostateczną decyzję o ewentualnym zwołaniu Konwentu, a następnie konferencji międzyrządowej dla dalszego przedyskutowania propozycji.

Czytaj:

   Włodzimierz CIMOSZEWICZ: Parlament podszedł do sprawy z dobrymi intencjami
   Marek BELKA: Kluczowe jest zarządzanie makroekonomiczne 
   Leszek MILLER: Obawa o europejską politykę nowego rządu
   Jan BARCZ: W sprawie projektów rewizji unijnych Traktatów
   Jan TRUSZCZYŃSKI: Jednomyślność jako warunek zgody na akcesję do UE? 
   Renata MIEŃKOWSKA-NORKIENE: To straszne słowo na „f”

 

TAGI

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

  • ZAPRASZAMY TEŻ DO PISANIA!

    Napisz własny krótki komentarz, tekst na stronę internetową lub dłuższy artykuł
    Ta strona internetowa przechowuje dane, takie jak pliki cookie, aby umożliwić podstawowe funkcje witryny, a także marketing, personalizację i analizy, zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
    W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki lub zaakceptować ustawienia domyślne. Akceptuje politykę prywatności